Search
Main Menu
 รายละเอียด
นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา ผู้ประกอบการภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคใต้

ถอดความ โดย : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / กลุ่มงานประสานการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี  วันที่ 29 มีนาคม 2550  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : www.moc.go.th/ ในข่าวความเคลื่อนไหว

นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจทางภาคใต้ ผมไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษแต่ต้องการที่จะเน้นให้เห็นว่าการจัดงานเป็นการจัดทั้งประเทศ ซึ่งการจัดครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นในภาคใต้เป็นครั้งที่ 4 ของประเทศไทย โครงการที่จัดขึ้นเราเน้นให้เห็นความสำคัญการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศค้าขาย เป็นชาติการค้า   เพราะว่าเราอาศัยการส่งออกเป็นเครื่องพัฒนาประเทศมานานนักหนาแล้ว แต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นภาคใดก็ตามมันมีปัญหาเรื่องในของการส่งออก มีปัญหาพึ่งพิงการเกษตรไม่กี่ชนิด ภาคใต้มียางพารา ปาล์ม น้ำมัน กาแฟ ประมงเท่านั้นเอง และก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวพัน   เพราะฉะนั้นถ้ามองจากตรงนี้แล้วมันน่าจะมีการพัฒนาที่มีความหลากหลายมากขึ้น อีกประการหนึ่งคือต้องการให้ผู้ประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ พยายามจะทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้มีความรู้ในเรื่องของการส่งออก การประกอบธุรกิจต่างประเทศให้มากขึ้น นั่นคือที่มาของโครงการดังกล่าว และก็จะเป็นเป้าหมายของประเทศ เป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ต่อไป ถามว่าเราจะพัฒนาอะไรเป็นพิเศษ พัฒนาคนกับระบบครับ  กิจกรรมที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจทางภาคใต้มันไม่ใช่เรื่องของกระทรวงพาณิชย์อย่างเดียว เป็นเรื่องของรัฐบาลทั้งหมด รัฐบาลก็ได้มีโครงการทำให้ 4 จังหวัดภาคใต้ 4-5 อำเภอในสงขลาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจก็มีหลายโครงการที่กำลังทำอยู่ ในส่วนของผมนั้นเราก็ได้พยายามที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน เช่น การประกันภัย เบี้ยประกันภัยที่สูญเกิดจากเบี้ยประกันวินาศกรรมที่สูญนั้นเราก็ขอเงินรัฐบาลมาชดเชยให้เรื่องของการรับจดทะเบียนธุรกิจต่าง ๆ เรื่องของการเข้าไปดูแลผู้บริโภคให้มีสินค้าที่ครบถ้วนไม่ขาดแคลนและเรื่องที่กำลังทำอยู่ก็เป็นโครงการระยะยาว เรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหลาย เช่น ท่าเรือเป็นของเขตอุตสาหกรรมก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันอยู่ว่าจะทำอย่างไร ที่ปากนราเมื่อวานไปดูมาก็เห็นว่ามันน่าจะมีศักยภาพสูง แต่คงต้องศึกษารายละเอียดต่อไป

------------------------


Written By:  admin
Date Posted:  12/6/2550
Number of Views:  5579

Return