Search
Main Menu
 รายละเอียด
การจดทะเบียนหอการค้า เมร์โกซูร์ – อาเซียน

ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (Southern Common Market) หรือ MERCOSUR (เมร์โกซูร์) เริ่มก่อร่างขึ้นโดยสนธิสัญญา Asunción ประเทศปารากวัยเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2534 (ค.ศ.1991) ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซุเอลา สมาชิกสมทบ ได้แก่ ชิลี โบลิเวีย เปรู โคลอมเบีย และเอกวาดอร์ การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกเมร์โกซูร์ 5 ประเทศ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 12 ล้านตารางกิโลเมตรและมีประชากรรวมกันกว่าครึ่งของภูมิภาคลาตินอเมริกา คือประมาณ 267 ล้านคน GDP รวมกันประมาณ 2.89 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการค้าและการลงทุนของประเทศสมาชิกเมร์โกซูร์มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาทั้งหมด และเป็นเศรษฐกิจอันดับที่ 5 ของโลก

 

ฝ่ายเมร์โกซูร์ประสงค์จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับอาเซียน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี 2549 โดยได้เริ่มมีการหารือกันในระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการในช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (Forum for East Asia-Latin America Cooperation FEALAC) โดยการประชุมครั้งแรก เมื่อปี 2551 ทั้งสองฝ่ายได้ระบุสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพระหว่าง เมร์โกซูร์กับอาเซียน ได้แก่ การประสานท่าทีในเวทีพหุภาคี ด้านการค้าและการลงทุน พลังงาน อาหาร และการเกษตร การคมนาคม ขนส่ง การท่องเที่ยว ความร่วมมือทางวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคและการสร้างประชาคม นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสร่วมกันจัดทำแผนปฎิบัติการความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาค ทั้งนี้ ในปี 2556 มาเลเซียทำหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานเมร์โกซูร์อาเซียน

 

ปัจจุบันกลุ่มนักธุรกิจในอาร์เจนตินาได้ดำเนินการจดทะเบียนหอการค้าเมร์โกซูร์อาเซียน ที่กรุงมอนเดวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย ภายใต้ชื่อว่า Camara de Comercio Mercosur – ASEAN หรือ Mercosur – ASEAN Chamber of Commerce (MACC) และอยู่ระหว่างการจดทะเบียนหอการค้าในอาร์เจนตินา ปารากวัย บราซิล และเวเนซูเอลา และจะจัดตั้งสำนักงานประจำประเทศต่างๆ ในลำดับต่อไป เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ก็จะเริ่มต้นการจดทะเบียนบริษัทต่างๆ ในประเทศอาร์เจนตินา ปารากวัย บราซิลและเวเนซุเอลา โดยมีสำนักงานในเมืองต่างๆ ของแต่ละประเทศ เช่น กรุงบัวโนสไอเรส กรุงอาซุนซิอง กรุงริโอเดอจาเนโร เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้ได้ดึงดูดความสนใจจากหลายบริษัทและนักธุรกิจของทั้งสองภูมิภาค ซึ่งกำลังรอการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะกลายเป็นสมาชิกของหอการค้าต่อไป

 

ทั้งนี้ การจัดตั้งหอการค้าเมร์โกซูร์อาเซียน เป็นโครงการที่ได้รับการผลักดันจากกลุ่มนักธุรกิจในประเทศสมาชิกเมร์โกซูร์ ซึ่งน่าจะสามารถพัฒนาเป็นอีกกลไกหนึ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจของทั้งสองภูมิภาคได้ในอนาคต ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) http://www.asean.org/ หมายเลขโทรศัพท์ (6221) 7262991 (6221) 7243372

  

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับเมร์โกซูร์ ในปี 2555 มูลค่าการค้าระหว่างไทย กับกลุ่มเมร์โกซูร์   มีจำนวน 3, 826.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.96 ของการค้าไทยกับทั่วโลก โดยไทยส่งออก 2, 095.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล และเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ และนำเข้า 1, 731.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสินค้านำเข้า ได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ด้ายและเส้นใย และสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 364.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

--------------------------------------

สำนักอเมริกาและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

11 กรกฎาคม 2556


Written By:  admin
Date Posted:  12/7/2556
Number of Views:  7074

Return