Search
Main Menu
 รายละเอียด
FTA กับโอกาสการเปิดตลาด OTOP ในต่างประเทศ

 
FTA กับโอกาสการเปิดตลาด OTOP ในต่างประเทศ

รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

เมื่อกล่าวถึงเขตการค้าเสรีหรือ FTA คนส่วนใหญ่จะนึกถึงการค้าขายระหว่างประเทศของบริษัทใหญ่ๆ แต่เมื่อกล่าวถึง OTOP หลายคนจะนึกถึงผู้ประกอบการรายเล็กๆ สินค้าพื้นบ้านระดับรากหญ้าและมองไม่ค่อยเห็นความเกี่ยวโยงกันระหว่าง FTA และ OTOP ที่จริงแล้ว FTA เองไม่ได้สร้างโอกาสให้เฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการค้าขายระหว่างประเทศให้กับสินค้า OTOP อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง OTOP ระดับ 4-5 ดาวที่มีคุณภาพและมาตรฐานพอที่จะส่งออกได้
เมื่อข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้าต่างๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ภาษีนำเข้า-ส่งออกและการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ระหว่างกันก็จะยิ่งลดต่ำลงเรื่อยๆ ทำให้โอกาสการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศคู่ตกลง FTA กับเราจะลดลงจากภาษีนำเข้าที่ลดลงจึงมีความเป็นไปได้สูงที่สินค้า OTOP ของไทยจะถูกสั่งซื้อเข้ามามากขึ้น
แต่การจะรอให้ลูกค้าปลายทางสั่งซื้อเข้ามาอย่างเดียว ผมคิดว่าเป็นการรอคอยโอกาสมากไปหน่อย ผู้ประกอบการ OTOP เองไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย น่าจะต้องอาศัยโอกาสที่มากับ FTA นี้ทำการตลาดเชิงรุกเพื่อเข้าถึงลูกค้าในต่างประเทศด้วย
การจะทำการตลาดด้วยการบุกเข้าไปหาลูกค้าเองนั้น จะเริ่มต้นจากการผลิตสินค้ามาเก็บไว้ในโกดังแล้วหาทางขายออกไปด้วยการไปเปิดตัวตามงานแสดงสินค้าอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องเริ่มต้นจากการเลือกก่อนว่าสนใจจะเข้าไปยังตลาดในประเทศไหน โดยอาจจะเริ่มจากประเทศคู่ค้าเจรจา FTA ของไทยก่อนเพราะเราจะได้เปรียบคู่แข่งในประเทศอื่นๆ ด้านต้นทุนจากภาษีนำเข้าปลายทางที่ลดลง อย่างตอนนี้ออสเตรเลียเองก็เป็นตลาดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเขาทำการลดภาษีให้สินค้าไทยจากข้อตกลง FTA อยู่แล้ว ขณะที่ทางญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาที่น่าจะเป็นตลาดของสินค้า OTOP ที่มีศักยภาพ กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำข้อตกลง FTA ซึ่งอีก 1-2 ปีน่าจะเริ่มมีผลทำให้สินค้าไทยที่ส่งไปขายเสียภาษีนำเข้าลดลงหรืออย่างประเทศจีนเองที่เศรษฐกิจกำลังเติบโต มีสัดส่วนคนรวยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับจีนมีความคืบหน้าไปมาก ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจของสินค้า OTOP
การเลือกประเทศปลายทางที่จะส่งสินค้าไปขายนั้น เมื่อตัดสินใจว่าสนใจประเทศใด ผู้ประกอบการ OTOP ของไทยก็ต้องศึกษาความต้องการของตลาดนั้นๆ ทั้งในด้านการออกแบบลวดลาย สีสันและการนำไปใช้งานเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ไม่ใช่ผลิตสินค้าในแบบที่ผู้ผลิตเห็นว่าดี อย่างรสนิยมในการใช้เครื่องปั้นดินเผาหรือกระเป๋าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติของลูกค้าชาวจีน ญี่ปุ่นและอเมริกามีความแตกต่างกัน การเข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละประเทศที่เราจะการค้าด้วยเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งปัจจุบันการหาข้อมูลรสนิยมของลูกค้าในประเทศต่างๆ สามารถค้นหาจากเวปไซต์หรือนิตยสารชั้นนำของประเทศนั้นๆ ทำได้ง่ายกว่าในอดีตมาก
นอกจากจะเข้าใจความต้องการของลูกค้าแล้วผู้ประกอบการที่คิดจะส่งออกต้องเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าของประเทศปลายทางด้วย เช่น การจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากข้อตกลง FTA ก็ต้องมีหลักฐานแสดงแหล่งกำเนิดสินค้าอย่างที่ผมเขียนถึงไปแล้วก่อนหน้านี้ ระเบียบเรื่องการควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับสุขอนามัย โรคติดต่อหรือแมลงของประเทศปลายทางก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ส่งออกสินค้า OTOP ต้องหาข้อมูลและทำให้ได้ตามมาตรฐานของเขา มิฉะนั้น สินค้าอาจโดนตีกลับได้ อย่างเมื่อเร็วๆ นี้หมอนอิงที่เป็นสินค้า OTOP ของไทยก็โดนตีกลับจากญี่ปุ่นเพราะไส้กลางยัดฟางข้าว ซึ่งเป็นวัตถุต้องห้ามตามมาตรฐานป้องกันโรคแมลงของญี่ปุ่น
เมื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า และข้อจำกัดต่างๆ ในการส่งสินค้าออกไปขายยังประเทศปลายทางแล้วก็ต้องหาช่องทางที่จะเข้าไปยังตลาดนั้นๆ โดยทำได้หลายวิธีตั้งแต่การติดต่อบริษัทที่ทำธุรกิจจัดจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีกในประเทศนั้นๆ เพื่อเสนอขายสินค้าหรือให้เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายให้หรือการหาตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ชำนาญในการเข้าถึงตลาดในประเทศนั้นๆ เป็นผู้จัดจำหน่าย หรืออาจไปออกงานแสดงสินค้าในประเทศที่เราต้องการไปค้าขายด้วยเพื่อเพิ่มโอกาสในการจะได้พบผู้แทนจำหน่ายหรือลูกค้าในประเทศนั้น
ที่ผมเชียร์ให้ผู้ประกอบการ OTOP ขยายตลาดต่างประเทศไปยังกลุ่มประเทศที่มีข้อตกลง FTA กับไทยนั้น ไม่ใช้แค่เพื่อความได้เปรียบทางภาษีเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการจะยังได้ข้อมูลทางการค้าที่เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ ที่ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เจรจาและดูแลเรื่อง FTA ทำการศึกษาวิจัยรวบรวมไว้ และยังมีคณะทำงานที่ดูแลความคืบหน้าของข้อตกลง ทำให้มีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกถูกรวบรวมไว้ที่แหล่งเดียว การค้นหาข้อมูลจะทำได้สะดวกขึ้นกว่าการไปเริ่มต้นกับประเทศอื่นที่ยังไม่อยู่ในแผนการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีของไทย
ถ้าใครที่สนใจข้อมูลเหล่านี้ ลองเข้าไปดูได้ที่ www.thaifta.com ครับ

Written By:  host
Date Posted:  27/9/2548
Number of Views:  10117

Return