Search
Main Menu
 รายละเอียด
ร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย โอกาสที่มากับ FTA

 
ร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย โอกาสที่มากับ FTA

ต้นปี 2548 ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่เดือนข้างหน้านี้ ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียที่รัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศลงนามกันไว้จะมีผลบังคับใช้ เราคงได้มีโอกาสพบเห็นสินค้าจากออสเตรเลียเข้ามาทำการตลาดในบ้านเรามากขึ้น ในราคาที่ถูกลงอย่างเช่น เนื้อวัวเกรดดีหรือผลไม้เมืองหนาว แต่ขณะเดียวกันการเปิดการค้าเสรีก็ช่วยขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยในการไปทำธุรกิจที่ออสเตรเลียด้วยเช่นกัน

วันนี้ผมจะขอเขียนถึงช่องทางในการทำธุรกิจร้านอาหารไทยในออสเตรเลียซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารของไทยหรือกระทั่งกลุ่ม SMEs ที่อยากออกไปหาประสบการณ์ในการทำธุรกิจในต่างแดน โดยการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-ออสเตรเลียและนโยบายของภาครัฐที่จะผลักดันให้ไทยเป็นครัวของโลกจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในธุรกิจร้านอาหารไทยในออสเตรเลียได้มากขึ้น

สำหรับท่านที่สนใจธุรกิจนี้ลองมาดูข้อมูลสภาพตลาดร้านอาหารในออสเตรเลียก่อนดีกว่าครับ จากข้อมูลของ Restaurant&Catering Australia (RCIAA) ปี2544 ออสเตรเลียมีร้านอาหารและธุรกิจจัดเลี้ยงรวมกัน 29,551 แห่ง มีมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจนี้อยู่ที่ 9.3พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 260.4พันล้านบาท) โดยร้านอาหารต่างชาติที่เปิดที่ออสเตรเลียนั้น อันดับหนึ่งเป็นร้านอาหารจีนโดยมีสัดส่วน 14.5% เมื่อเทียบกับร้านอาหารต่างชาติทั้งหมด รองลงมาคือร้านอาหารอิตาลี 9.1% ร้านอาหารไทย 4% ฝรั่งเศส 2% และมาเลเซียกับกรีกราวๆ อย่างละ 1%โดยร้านอาหารไทยถ้านับเป็นจำนวนร้านจะมีอยู่ราว 800 แห่งในออสเตรเลีย

ธรรมชาติของร้านอาหารในออสเตรเลียคล้ายๆ กับธุรกิจร้านอาหารทั่วโลกคือ ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แบบ SMEs บ้านเรานั่นละครับ คือเป็นร้านอาหารที่มีการจ้างพนักงานต่ำกว่า 20 คนและประมาณ 25% ของร้านอาหารทั้งหมดในออสเตรเลีย เจ้าของร้านหรือหุ้นส่วนจะลงมือทำอาหารหรือให้บริการลูกค้าหน้าร้านเอง โดยร้านส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 18.00 น.คือให้บริการเฉพาะมื้อเย็น ยกเว้นร้านอาหารที่อยู่ในย่านธุรกิจที่จะเปิดขายมื้อเที่ยงด้วย โดยจะปิดร้านสัปดาห์ละวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวันจันทร์หรือวันอังคาร

แค่อ่านข้อมูลเบื้องต้นก็น่าสนใจแล้วนะครับ การที่มีร้านอาหารไทยติดอันดับ 1 ใน 3 ของร้านอาหารต่างชาติในออสเตรเลียก็ย่อมแสดงให้เห็นความนิยมและการเป็นที่รู้จักของร้านอาหารไทยในกลุ่มคนออสเตรเลียและนักท่องเที่ยวมากทีเดียว แต่ถ้ามองจากจำนวนร้านอาหารไทย 800 แห่งในออสเตรเลียก็ต้องถือว่ามีอยู่จำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ อย่าง Sydney, New Castle, MelbourneหรือBrisbane เป็นต้น การที่จะลงไปทำธุรกิจร้านอาหารที่นั่น ผู้ประกอบการคงต้องมีความพร้อมพอสมควร มิฉะนั้นก็อาจประสบความล้มเหลวได้

การจะลงไปลงทุนที่นั้น ผมคิดว่าลองเริ่มต้นจากการไปดูทำเล หาลู่ทางการลงทุนเข้าไปศึกษาธรรมชาติความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันก่อนน่าจะดีกว่าหรือถ้าจะให้เร็วขึ้นลองหาหุ้นส่วนคนไทยที่ทำธุรกิจอยู่ที่ออสเตรเลียหรือเคยไปศึกษาอยู่ที่นั่น ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีคนไทยเข้าไปเรียน เข้าไปทำงานที่ออสเตรเลียอยู่มาก การหาหุ้นส่วนที่รู้และเข้าใจในตลาดประเทศนั้นๆ จะช่วยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงได้มาก ยิ่งคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ไปเรียนด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย คนกลุ่มนี้ถ้าหาเข้ามาช่วยร่วมบริหารร้าน โดยผู้ประกอบการร้านอาหารในไทยนำเอาความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจร้านอาหารไปเสริมกับความรู้ด้านบริหารจัดการสมัยใหม่และความเข้าใจตลาดของเด็กไทยรุ่นใหม่ที่ไปเรียนหรือจากที่นั่นน่าจะช่วยเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

อีกแนวทางหนึ่งสำหรับผู้ที่อยากทำธุรกิจร้านอาหารในออสเตรเลีย แต่ยังมีทุนไม่มากนักและอยากไปหาประสบการณ์ที่นั่นเพื่อความมั่นใจก่อน การเข้าไปเป็นลูกจ้างร้านอาหารในออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารชาติไหนก็ตาม ก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี ซึ่ง 1 มค.48 นี้ จากกรอบข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ทางออสเตรเลียจะอนุญาติให้คนไทยที่ผ่านการทดสอบและได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานแรงงานฝีมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและมีประสบการณ์ 3 - 5 ปี เข้าไปทำงานที่ออสเตรเลียได้คราวละไม่เกิน 4 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้ หากได้รับการว่าจ้างจากร้านอาหาร โรงแรม ภัตตาคารในออสเตรเลีย

ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีข้อตกลง FTA กับไทยนั้น ตามกฎหมายของออสเตรเลีย การรับคนต่างชาติเข้าไปทำงาน ทางร้านอาหารต้องประกาศรับคนออสเตรเลียก่อน ถ้าไม่มีผู้มาสมัครจึงจะรับชาวต่างชาติได้แต่หลังจากลงนามในข้อตกลง FTA กับไทย ทางออสเตรเลียอนุญาติให้ร้านอาหารรับคนไทยที่ได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าทำงานได้ โดยไม่ต้องประกาศรับคนออสเตรเลียก่อน ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการไปทำงานที่นั่นได้อีกระดับหนึ่ง

เท่าที่ดู อัตราเงินเดือนมาตรฐานสำหรับพ่อครัวแม่ครัว ผู้ช่วยและผู้ทำงานในภัตตาคารของออสเตรเลียแล้วก็ต้องถือว่า รายได้ดีทีเดียว โดยค่าจ้างมาตรฐานตามจะอยู่ที่ 455-612 เหรียญออสเตรเลียต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและระดับฝีมือ ถ้าคิดง่ายๆ ที่ 28 บาทต่อเหรียญก็จะอยู่ราว 50,000 - 68,000 บาทต่อเดือน ซึ่งถือว่าดีทีเดียว ยิ่งถ้ามีแผนไปทำธุรกิจร้านอาหารไทยขนาดเล็กๆ แบบ SMEs การเริ่มไปเป็นลูกจ้าง ผู้ช่วยในครัวก่อนเพื่อหาประสบการณ์และเก็บเงินสัก 2-3 ปี พอทุกอย่างพร้อมก็ออกมาเป็นเจ้าของกิจการเอง ก็จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าลุยเข้าไปลงทุนเลย

ผมคิดว่าบรรดาพ่อครัวแม่ครัวไทยหรือลูกจ้างร้านอาหารไทยที่มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี และมีไฟจะออกไปเป็นเจ้าของกิจการเองในต่างประเทศ ลองเริ่มต้นจากมาสอบรับวุฒิบัตรผู้ประกอบอาหารไทย จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไว้ก่อน จากนั้นก็หาลู่ทางส่งใบสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตหรือขอวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าออสเตรเลียไปหาลู่ทางสมัครงานที่นั่น พอได้ค่อยกลับมาทำเอกสารวีซ่าเข้าไปทำงานให้ถูกต้อง นี่น่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากลูกจ้างมาเป็นเจ้าของกิจการ แถมยังเป็นเจ้าของธุรกิจไทยในต่างประเทศเสียด้วยครับ

--------------------------

รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผลและคณะ
[email protected]

Written By:  admin
Date Posted:  27/9/2548
Number of Views:  18299

Return