Search
Main Menu
 รายละเอียด
ASEAN DIARY : เนื้อหาการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 2008

ใกล้เข้าสู่เดือนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 2008 กันแล้ว คอลัมน์ เจาะโลก 360 องศา จึงขอพักการนำเสนอเรื่องราวรอบโลกไว้ชั่วคราว มาเป็น "บันทึกอาเซียน หรือ ASEAN DIARY" สัปดาห์แรกเสนอตอน เนื้อหาการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 2008

ดูจากกำหนดวันเวลาและเนื้อเรื่องการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ฝ่ายไทยกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างไม่เป็นทางการและยังจะต้องปรับเปลี่ยนได้ และเป็นตารางการประชุมตอนที่ยังไม่ได้ย้ายที่ประชุมจากกรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ แล้ว สรุปได้ดังนี้ :

การประชุมทุกระดับเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม ถึงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วันที่ 13-15 ธันวาคม ประชุมผู้นำด้านธุรกิจและการลงทุนของอาเซียน

วันที่ 13 ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ระดับปลัดกระทรวงไปถึงอธิบดีที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับเลขาธิการอาเซียน

รัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะเดินทางมาถึงในวันต่อมา คือวันที่ 14 และจะมีการประชุมร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชน โดยจะหารือกันเกี่ยวกับข้อบัญญัติต่างๆในกฎบัตรอาเซียน

วันที่ 15 รัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนประชุมกันและจะมีการลงนามในเอกสารจากที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการบัญชี การแพทย์และทันตแพทย์ เรื่องข้าวและน้ำตาล ผู้นำสามประเทศในเขตสามเหลี่ยมแห่งการเจริญเติบโต คืออินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle / IMT-GT)จะประชุมร่วมกับเลขธิการอาเซียนและประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย มีตัวแทนเยาวชนอาเซียนและภาคพลเมืองอาเซียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกันกับบรรดารัฐมนตรีและเลขาธิการอาเซียน

วันอังคารที่ 16 เป็นวันประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอย่างเป็นพิธีการจริงๆ โดยนายกรัฐมนตรีของไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมโดยตลอด ผู้นำชาติอาเซียนทั้ง 10 จะลงนามในเอกสารที่เป็นผลของการประชุมเรื่องต่างๆที่เจ้าหน้าที่อาวุโสได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยล้วงหน้าแล้ว ที่สำคัญคือ :

o Bangkok Declaration on the Roadmap to an ASEAN Community (ปฏิญญากรุงเทพฯว่าด้วยเรื่องกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน)

o ASEAN Trade in Goods Agreement (ความตกลงเรื่องการค้าสินค้า)

o ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ความตกลงเรื่องการลงทุนในอาเซียน)

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนร่วมกับผู้นำจีนและญี่ปุ่นก็กำหนดในบ่ายวันที่ 16 ธันวาคมนี้ด้วย

ส่วนผู้นำสาธารณรัฐเกาหลีและอินเดีย จะเป็นวันรุ่งขึ้น คือวันที่ 17 ธันวาคม ต่อด้วยการบรรยายโดยประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย และ ประธานธนาคารโลกในเวลาบ่าย หลังจากการลงนามในความตกลงทางการค้าสินค้ากับอินเดียแล้วนายกรัฐมนตรีจึงจะแถลงผลการประชุมอย่างเป็นทางการ จากนั้นผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ กับผู้นำจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ประธานธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้ง ดร.ศุภชัย พาณิชย์ภักดิ์ ในฐานะประธานองค์การการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD) บุคคลสำคัญของโลกและของอาเซียนทั้งหมดเหล่านี้ก็จะเดินทางเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันส่งท้าย คือวันที่ 18 ธันวาคม มีการประชุมที่สำคัญอีกการประชุมหนึ่ง นั่นก็คือ “การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 3 (3rd ASEAN-UN SUMMIT) และ การประชุมหารืออาเซียนกับโลก (ASEAN Global Dialogue) โดยมีผู้นำอาเซียนร่วมประชุมกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและผู้นำสถาบันการเงินสำคัญของโลกและเอเชีย

กำหนดการที่ว่าโดยย่อนี้ยังไม่เป็นทางการและจะต้องมีการปรับแก้แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ประชุมก็ได้ย้ายไปที่เชียงใหม่แน่นอนแล้ว แต่ความสำคัญของการประชุมทั้งหมดอยู่ที่เนื้อหาการประชุม ซึ่งจะต้องคุยกันมากในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของโลกที่กระทบอาเซียน ปัญหานี้เองอาจจะทำให้ไปบดบังความสำคัญของภาคประชาชนและเยาวชนอาเซียนที่ควรจะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมสร้างประชาคมอาเซียนจากปีนี้เป็นต้นไป

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่เชียงใหม่ครั้งนี้มีความสำคัญระดับโลก ผู้นำระดับโลกมารวมกัน ประชุมหารือกันในประเทศไทย ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนเมื่อ 41 ปีที่แล้ว และกำลังเป็นประธานอาเซียน และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญที่สุดในรอบ 41 ปีของอาเซียนครั้งนี้ ความสำเร็จของการประชุมจึงเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งประเทศ

สมเกียรติ อ่อนวิมล
กรุงเทพฯ
เดลินิวส์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551


Written By:  admin
Date Posted:  19/11/2551
Number of Views:  8729

Return