Search
Main Menu
 รายละเอียด
สื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2551

เดือนสิงหาคม 2551

สารคดี 13 ตอน

ตอนที่ 1 การค้าสินค้าเกษตรไทย (วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551)   

ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนสินค้าเกษตร  (วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2551)  

ตอนที่ 3 การเจรจา FTA รายสาขาที่สำคัญ(วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2551)  

ตอนที่ 4 กฎทั่วไป (General Rule) (วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2551)  

ตอนที่ 5 การยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีในกรอบเขตการค้าเสรี (วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2551)  

ตอนที่ 6 ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2551)  

ตอนที่ 7 มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีของสหภาพยุโรป (วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551) 

ตอนที่ 8 ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอ่อนหลังเปิดการค้าเสรี  (วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2551)  

ตอนที่ 9 การเจรจาสินค้าเกษตรรอบใหม่ภายใต้ WTO  (วันพุธที่ 20 สิงหาคม  2551)  

ตอนที่ 10  3 กลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจาสินค้าเกษตรภายใต้ WTO  (วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2551)  

ตอนที่ 11 การเปิดตลาดสินค้าเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบ FTA (วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551)  

ตอนที่ 12 อนาคตไหมไทยภายใต้โลกการค้าเสรี (วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551)  

ตอนที่ 13 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้องค์การการค้าโลก  (วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551)  

 

ข่าว 6 ข่าว

1. กรมเจรจาฯ จัดสัมมนาเรื่อง ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (วันที่ 8 สิงหาคม 2551) 

2. อาเซียนและอินเดียสรุปผลการเจรจา FTA แล้ว ตั้งเป้าลงนามข้อตกลงปลายปีนี้ (วันที่ 11 สิงหาคม 2551)  

3. กรมเจรจาฯ จัด 41 ปีอาเซียน ชูอาเซียนสู่ความเป็นหนึ่ง (วันที่ 15 สิงหาคม 2551)  

4. พาณิชย์เปิดเวทีสาธารณะ FTA อาเซียน-เกาหลี เสียงจากประชาชน (วันที่ 18 สิงหาคม 2551)  

5. ฉลอง 41 ปีอาเซียนอย่างยิ่งใหญ่ หวังกระตุ้นคนไทยตื่นตัว (วันที่ 18 สิงหาคม 2551)  

6. พาณิชย์เผยผลความคืบหน้า FTA ที่บังคับใช้แล้ว (วันที่ 20 สิงหาคม 2551) 

 

สัมภาษณ์พิเศษ :  สัมภาษณ์ : นายวินิจฉัย  แจ่มแจ้ง  ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

 เรื่อง  :  ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2551)  

     สัมภาษณ์ : นายนพดล  สระวาสี  รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

เรื่อง ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2551) 

     สัมภาษณ์ : นายนพดล  สระวาสี  รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

เรื่อง ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี(วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2551) 

 

 


Written By:  admin
Date Posted:  19/11/2551
Number of Views:  5092

Return