Search
Main Menu
 รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการคำศัพท์เศรษฐกิจ เดือนมีนาคม 2551

คำศัพท์ 8 ตอน

ตอนที่ 1 CSEP (วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551) (เสียง|| script)

ตอนที่ 2 STEER (วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2551) (เสียง|| script)

ตอนที่ 3 ATIGA ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2551) (เสียง|| script)

ตอนที่ 4 ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window-ASW) (วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2551) (เสียง|| script)

ตอนที่ 5 ระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) (วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2551) (เสียง|| script)

ตอนที่ 6 PIS สาขาสำคัญในการเร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2551) (เสียง|| script)

ตอนที่ 7 ท่านรู้จัก ASEAN Hub มากน้อยเพียงใด (วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2551) (เสียง|| script)

ตอนที่ 8 GMS คืออะไร   (วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2551) (เสียง|| script)

 

ข่าว 2 ข่าว

1. กุ้งไทยเฮ สหรัฐฯแพ้ซีบอนด์ (วันศุกร์ที่ 7  มีนาคม 2551) (เสียง|| script)

2. พาณิชย์ไทยติวเข้มผู้ประกอบการค้าปลีกกัมพูชา  (วันพุธที่ 19 มีนาคม 2551) (เสียง|| script )

Written By:  admin
Date Posted:  27/8/2551
Number of Views:  4805

Return