Search
Main Menu
 รายละเอียด
เปิดโลกทัศน์ใหม่ FTA

ฉบับนี้ ขอประเดิมด้วย คู่มือ FTA ขนาดจิ๋ว ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้สรรค์สร้างให้กับผู้อ่านที่สนใจในเรื่องของ FTA  ซึ่งเน้นความหลากหลายของรูปแบบงานให้น่าติดตาม ค้นคว้า และเจาะลึกในแต่ละแง่มุมของ FTA

                เล่มแรกที่จะแนะนำ คือ FTA Fact Book เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย หรือ Thailand-Australia Free Trade Agreement : TAFTA ที่สอดคล้องด้วยเนื้อหาสาระ TAFTA ที่มีประโยชน์มากมายทั้งทางด้านการค้า การบริการ และการลงทุน สามารถไขว่คว้าเป็นของตัวเองกันได้

            ส่วน FTA Fact Book เขตการค้าเสรีอาเซียนจีน หรือ ASEAN-China Free Trade Agreement : ACFTA นอกจากจะมีรายละเอียดความเป็นมาเป็นไป และความรู้เรื่องเมืองจีน ที่อ่านง่าย น่าติดตามแล้ว ยังมีเกร็ดที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติของชาวจีน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจาะตลาดจีน

            เล่มนี้ใครเห็นปุ๊บ ต้องรู้ปั๊บเลยว่าหน้าปกรูปแกะเล่มนี้ คือ Fact Book ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ หรือ Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership : TNZCEP รายละเอียดส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทั่วไปของนิวซีแลนด์ ข้อมูลการค้ากับไทย มาตรการทางการค้า และข้อมูลเชิงลึกอย่างตารางการลดภาษีของนิวซีแลนด์ และกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าของ TNZCEP

                พร้อมกับความเข้มข้นของ FTA Fact Book เขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย หรือ Thailand–India Free Trade Agreement : TIFTA ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของประเทศอินเดีย สถานะและทิศทางของการเจรจากับอินเดีย รวมทั้งโอกาสของไทยในอินเดีย โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าที่เร่งลดภาษีส่วนแรก หรือที่เรียกกันจนติดปากว่า “Early Harvest”

            เล่มถัดมาเป็น FTA Fact Book เขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา หรือ Thailand-US Free Trade Agreement: TUSFTA ซึ่งการเจรจากำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องน่าสนใจ เรื่องราวของประเทศสหรัฐอเมริกาก็น่าสนใจ น่าติดตามไม่แพ้กัน ขอย้ำว่า อย่ากระพริบตาเป็นอันขาด ก็สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งที่น่าติดตามอย่างต่อเนื่อง

                สำหรับเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ใกล้ถึงบทสรุปแล้ว กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงออกคู่มือหน้าปกจิ้มลิ้มพริ้มเพราของสาวน้อยในชุดกิโมโน  Fact Book ความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป หรือ Thailand-EFTA FTA : TEFTA ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ความเป็นมาตั้งแต่ริเริ่มจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

            เล่มนี้คือ Fact Book เขตการค้าเสรีไทย-เปรู หรือ Thailand-Peru Free Trade Agreement ซึ่งจะทำให้เรารู้จักเปรูมากขึ้นหลายท่านที่สงสัย เหตุใดต้องเป็น ไทย-เปรู ลองติดตามดู ประเทศซึ่งอยู่ห่างไกลจากบ้านเรา แต่พบว่า มีโอกาสดีซ่อนอยู่ ให้เราได้ค้นหาศึกษา

                 ในขณะที่ Fact Book ความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป หรือ Thailand-EFTA FTA: TEFTA ที่มากไปด้วยสาระที่เป็นประโยชน์ ส่วนแรกประกอบไปด้วย ภูมิหลังของกลุ่ม EFTA สถิติการค้าภายในกลุ่มและการค้ากับไทย ตลอดจนถึง ความเป็นมาของการจัดทำ TEFTA โอกาส และสถานะของการเจรจา ส่วนหลังประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป และเศรษฐกิจการค้าของสมาชิก EFTA แบบรายประเทศ

                เล่มสุดท้าย เป็นเรื่องราวของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีของกลุ่มเศรษฐกิจที่เรียกว่า BIMSTEC คือ Fact Book ความตกลงเขตการค้าเสรีบีมสเทค หรือ BIMSTEC Free Trade Area เนื้อหาสาระของเล่มนี้เข้มข้นตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย

                ผู้สนใจสามารถติดต่อกลับ คู่มือ FTA” ขนาดพกพาได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


Written By:  admin
Date Posted:  18/10/2549
Number of Views:  7197

Return