Search
Main Menu
 รายละเอียด
ACC กับอนาคตการส่งออกกุ้งของไทยในสหรัฐฯ

       เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกกุ้งในอันดับต้นๆของโลก และตลาดหลักที่เราส่งออกในขณะนี้ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ซึ่งในปี2548 ที่ผ่านมา    การส่งออกมีมูลค่าเกือบ 500 ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่าสองหมื่นล้านบาท และในช่วง7 เดือนของปีนี้(ปี 2549) ประเทศไทยส่งออกกุ้งไปสหรัฐฯ มีมูลค่ามากกว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 11,752 ล้านบาท 

 

              ถ้าติดตามข่าวเรื่องการส่งออกกุ้งของไทยในช่วงปี 2547-2549 จะพบว่า

ในขณะนี้การส่งออกกุ้งของไทยไปสหรัฐฯ จะพบอุปกับอุปสรรคที่ผู้ส่งออกของไทยและผู้เพาะเลี้ยงต้องฝ่าฟันตลอดเวลา เช่น เรื่องการที่สหรัฐฯกล่าวหาว่าไทยทุ่มตลาดสินค้ากุ้งไปยังสหรัฐฯ และยังถูกเก็บภีจากการทุ่มตลาดซึ่งเกี่ยวพันมาถึงเรื่องการวางพันธบัตรค้ำประกันที่เรียกว่า C- Bond  ซึ่งเป็นอุปสรรคและปัญหาของผู้ส่งออกของไทยที่เกิดจากประเทศสหรัฐฯ ปัญหาเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาเจรจาเพื่อหาข้อยุติในระดับประเทศ

 

              แต่เรื่องใหม่ล่าสุดที่ผู้ส่งออกกุ้งและผู้เพาะเลี้ยงกุ้งของไทยที่ต้องเร่งแก้ไขคือเรื่องของผู้ซื้อกุ้งรายใหญ่ของไทยซึ่งเป็นบริษัทเอกชน คือ ห้างค้าปลีกรายใหญ่ที่ชื่อ

Wal  Mart  ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องกุ้งที่จะวางจำหน่ายในห้างได้นั้น  ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เรียกว่า   ACC  หรือ

 มีชื่อเต็มๆว่า  Aquaculture Certification Council ก่อน  ซึ่งระบบการตรวจสอบและการที่จะออกใบรับรองได้   ต้องมีการตรวจรับรองเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยและจะต้องผ่านการตรวจรับรองเรื่องสุขาภิบาลฟาร์มและสิ่งแวดล้อม  โดยเริ่มตั้งแต่โรงเพาะฟักอนุบาลกุ้ง ฟาร์มกุ้งและโรงงานแปรรูปกุ้ง  ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านอาหาร รวมถึงระบบที่ต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้  ซึ่ง ระเบียบตามมาตรฐานนี้จะมีผลบังคับในระดับโรงงานเริ่มที่โรงงานแปรรูปกุ้ง หรือห้องเย็นก่อนตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2549  หลังจากนั้นจะนำมาใช้กับระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 หรือต้นปีหน้านี้เอง

 

                 จะเห็นว่า ในขณะนี้ภาคเอกชนผู้ส่งออกของไทยได้มีการเตรียมตัวกันมาพอสมควรสำหรับกรณีนี้ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามและหาแนวทางแก้ไขในเรื่องนี้แล้วเช่นกัน      แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ผู้เพาะเลี้ยงระดับเกษตรกร

และฟาร์มเพาะเลี้ยงทั่วๆไปที่จะต้องเผชิญปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม  เช่นการเพาะเลี้ยงหรือการอนุบาลกุ้ง  ที่ต้องไม่มีการทำลายหรือบุกรุกพื้นที่ป่าโกงกาง   หรือพื้นที่ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติสาธารณะ  ต้องมีการจัดเก็บสารเคมีและเศษขยะอย่างถูกสุขลักษณะ และโรงงานแปรรูปต้องมีวิธีกำจัดน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่มีความเสี่ยงสูงของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งของไทย  ซึ่งยังไม่รวมถึงระบบตรวจสอบด้านอื่นๆอีก เช่น ด้านแรงงานต้องทำงานอย่างปลอดภัยและมีค่าตอบแทนเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและข้อกำหนดอื่นๆอีก

 

               ในโลกของการค้าทุกวันนี้ต้องมีการแข่งขันทุกๆด้าน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งของไทยต้องติดตามข่าวและสนใจเรื่องแวดวงการค้าของโลกตลอดเวลา และจะต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมรับอุปสรรคนาๆชนิดที่หลายๆประเทศทั่วโลกจะนำกลยุทธต่างๆขึ้นมาใช้เป็นข้อกำหนด  ซึ่งถ้าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงของไทยไม่ปรับตัวในวันนี้ อนาคตการส่งออกกุ้งของไทยในตลาดสหรัฐฯ อาจจะถูกประเทศเวียดนามและประเทศอื่นๆแย่งตลาดไปได้ในที่สุด                  

 

                       

                                                                           ------------------------

                                                                       


Written By:  admin
Date Posted:  18/10/2549
Number of Views:  8919

Return