Search
Main Menu
 รายละเอียด
ตลาดสหภาพยุโรป : เร่งใช้ประโยชน์จากการชดเชยก่อนจัดตั้งอาเซียน-อียู (1)

สหภาพยุโรป (อียู)  แสดงความสนใจอย่างจริงจังที่จะทำความตกลงเขตการค้าเสรีหรือ

เอฟทีเอกับอาเซียนหลังจากการเจรจารอบโดฮาสิ้นสุดลง  ที่ผ่านมา อียูมักย้ำว่าให้ความสำคัญต่อการค้าเสรีในกรอบพหุภาคีเป็นหลักแต่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า  หลังการเจรจาองค์การการค้าโลก 

ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร  ส่งผลให้ท่าทีที่แข็งขันของอียูเริ่มอ่อนลงและหันมาให้ความสำคัญกับ  การเจรจาเอฟทีเอกับประเทศในอาเซียนมากขึ้น  ทั้งนี้  อาเซียนนับเป็นภูมิภาคแรก ๆ ที่อียูแสดงท่าที

ดังกล่าว  โดยประเทศที่อียูเห็นว่ามีความพร้อม และมีศักยภาพในการเริ่มการเจรจาเอฟทีเอ  ได้แก่

สิงคโปร์  เวียดนาม  มาเลเซีย และไทย

          แม้ประเทศไทยจะมีการเตรียมรับท่าทีดังกล่าวของอียูอย่างแข็งขัน  แต่ในขณะที่ยังไม่มีการเจรจาเขตการค้าเสรี  ระหว่างอาเซียนกับอียู  ไทยก็ได้ใช้สิทธิตามมาตรา 24.6 ของแกตต์  ในการขอเจรจากับอียูเพื่อหาทางชดเชยความเสียหายที่ผู้ส่งออกไทยได้รับจากการขยายจำนวนสมาชิกของกลุ่มเพิ่มขึ้นจาก 15 ประเทศ เป็น 25 ประเทศ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547  โดยประเทศสมาชิกใหม่ 10 ประเทศ ได้แก่ ไซปรัส  สาธารณรัฐเชก เอสโตเนีย ฮังการี แลตเวีย ลิธัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวาเกีย  และสโลวีเนีย

          การขยายสมาชิกภาพของอียู  ทำให้ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปบางรายการของไทยต้องเสียภาษีให้กับประเทศสมาชิกใหม่ 10 ประเทศของอียูในอัตราที่สูงขึ้น  ซึ่งตามระเบียบขององค์การการค้าโลก  ประเทศผู้เสียหายมีสิทธิขอเจรจาเพื่อรับการชดเชยในสินค้าที่ได้รับผลกระทบ  ดังกล่าว   ทั้งนี้ไทยได้เจรจาขอชดเชยผลกระทบจากการขยายสมาชิกภาพของอียู  ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2547และสามารถสรุปผลการเจรจาระหว่างไทยกับอียูได้เมื่อ ต้นปี 2549 

อียูได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม  2549  แจ้งให้ทราบถึงผลการชดเชยแก่ไทย  ดังนี้

 

สรุปผลการชดเชยที่ไทยได้รับจากผลกระทบ การขยายสมาชิกภาพของอียู

 

สินค้า

โควตารายปี

(ใหม่:ตัน)

ปริมาณโควตา

ที่ไทยได้ (ตัน)

อัตราภาษีใน

โควตา(%)

อัตราภาษีนอกโควตา(%)

ข้าวเปลือก*

ข้าวกล้อง*

ข้าวหัก*

ข้าวขาว

ปลาซาร์ดีน

ปลาทูน่า

7

1,634

31,788

25,516

2,275

2,558

 

 

 

1,200

1,410

1,816

15%

15%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

25%

24%

 

* เป็นโควตาที่เปิดให้แก่สมาชิกองค์การการค้าโลกในลักษณะใครมาก่อนได้ก่อน

          การชดเชยดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2549


Written By:  admin
Date Posted:  18/10/2549
Number of Views:  5827

Return