Search
Main Menu
ข่าวกรมจร.
สมาชิกอาเซียนเร่งผลักดันการเจรจา RCEP (11/1/2561 9:08:47)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดสัมมนาใหญ่ "ไทย-ญี่ปุ่น หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจผ่าน FTA" (10/1/2561 9:17:41)
‘พาณิชย์’ จับมือ ‘เกษตร’ ลงพื้นที่เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมเกษตรกรโคนมไทย รับมือค้าเสรี FTA-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มองไกลขยายตลาดนมไทยไปจีน และ CLMV (27/12/2560 9:32:53)
'พาณิชย์' นำทัพกูรูจัดสัมมนา “โอกาสทางการค้าของไทยบนเส้นทางสายไหม: ผ่าน FTA อาเซียน – จีน และอาเซียน – ฮ่องกง” (27/12/2560 9:31:41)
‘พาณิชย์’ เผยเจรจา FTA ไทย – ตุรกี รอบ 2 คืบหน้า ตั้งเป้าสรุปผลปี 2561 ฉลองความสัมพันธ์ 60 ปี (19/12/2560 13:22:56)
ไทย-ตุรกี เตรียมเปิดเจรจา FTA รอบที่ 2 มุ่งเป้าหมายสำเร็จภายในปี 2561 เพื่อฉลองสัมพันธ์สองฝ่ายครบรอบ 60 ปี (14/12/2560 9:18:22)
สหภาพยุโรปพิจารณารื้อฟื้นการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป (14/12/2560 8:41:41)
‘พาณิชย์’ ร่วมประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 11 ที่อาร์เจนตินา เร่งปรับปรุงกฎเกณฑ์การค้า WTO ให้โปร่งใส เป็นธรรม (12/12/2560 8:36:19)
‘พาณิชย์’ ล่องใต้บุก 3 จังหวัดชายแดน ผลักดันฮาลาลไทยสู่ตลาด FTA (12/12/2560 8:34:58)
‘พาณิชย์’ เชิญชวนเอกชนเร่งใช้สิทธิ FTA อาเซียน – จีน พร้อมจัดทัพลุยตลาดเมืองหลัก – เมืองรอง (23/11/2560 15:34:25)
พาณิชย์’ ลุ้นสรุปผล FTA ไทย-ปากีสถาน หวังดันมาตรฐานสินค้าฮาลาลไทยเข้าตลาดมุสลิมใหญ่อันดับ 2 ของโลก (23/11/2560 15:33:25)
อาเซียน-ญี่ปุ่น ปิดดีลเจรจาค้าเสรีบริการและการลงทุน (15/11/2560 12:23:06)
คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถกอนาคต AEC (15/11/2560 12:21:40)
อาเซียนและฮ่องกง สานสัมพันธ์เศรษฐกิจหน้าใหม่ในฐานะคู่ค้า FTA (14/11/2560 15:50:07)
รัฐมนตรีเอเปคดันแผนงานเน้นส่งเสริม MSMEs พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความมั่นคงทางอาหาร (13/11/2560 10:00:40)
อาเซียนและฮ่องกงเดินหน้าลงนามความตกลงการค้าเสรี ช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน (13/11/2560 9:44:33)
สรุปผลการสัมมนาประชาพิจารณ์ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) และความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง (AHKIA) วันที่ 8 พ.ย. 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (9/11/2560 12:13:13)
‘พาณิชย์’ ร่วมทัพนายกฯ ประชุมสุดยอดอาเซียน พร้อมเร่งถกผู้นำ RCEP ครั้งแรก (8/11/2560 10:46:40)
วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 (8/11/2560 10:43:43)
รัฐมนตรี RCEP ร่วมถกหวังเป้าหมายสำเร็จปลายปีนี้ (18/9/2560 13:21:48)