Search
Main Menu
ข่าวกรมจร.
รัฐมนตรีอาร์เซ็ปหารือคืบหน้า ไทยเตรียมรับไม้ต่อตั้งเป้าเจรจาจบปีนี้ (13/7/2561 11:19:38)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ เยือนสวนลำไยเมืองเหนือ แนะโอกาสการค้าผ่าน FTA (13/7/2561 11:14:52)
สรุปผลประชาพิจารณ์พิธีสารแก้ไขความตกลง AJCEP (22/6/2561 15:36:59)
‘พาณิชย์’ หารือเลขาธิการอาเซียน พร้อมรับไม้ต่อเป็นประธานอาเซียนปีหน้า (22/6/2561 12:49:38)
กรมเจรจาฯ เผยไตรมาสแรกของปี 2561 ผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิ FTA เต็มจำนวน ดันยอดการค้าไทย-ชิลี ขยายตัวกว่า 16% (12/6/2561 16:11:41)
กรมเจรจาฯ เผยการค้าระหว่างไทยกับแดนปลาดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 จากอานิสงส์ FTA (12/6/2561 16:05:12)
นิวซีแลนด์พบพาณิชย์ แจ้งให้ความสำคัญ RCEP พร้อมร่วมผลักดันให้การเจรจาคืบหน้าตามเป้าในปีนี้ (8/6/2561 13:58:21)
ไทย-ศรีลังกา เดินหน้าแผนความร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ หวัง FTA หนุนเพิ่มยอดการค้าตามเป้า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 (24/5/2561 10:48:12)
กรมเจรจาฯ เผยการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ไทย-ออสเตรเลีย ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561 ใช้สิทธิส่งออกเพิ่มขึ้น 18.8% นำเข้า 6.5% (15/5/2561 15:14:12)
กรมเจรจาฯ เผยยอดการใช้สิทธิ FTA นำเข้า-ส่งออกปี 2560 เพิ่มขึ้น (15/5/2561 15:11:49)
‘พาณิชย์’ เตรียมเดินหน้าหารือ FTA ไทย – ศรีลังกา พร้อมยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (15/5/2561 15:10:15)
กรมเจรจาฯ เผยการค้าไทย-เกาหลีใต้ ช่วง 2 เดือนแรกของ ปี 2561 ขยายตัวกว่า 20% การนำเข้า-ส่งออกเพิ่มขึ้นผ่านการใช้สิทธิ FTA (15/5/2561 15:08:20)
อาเซียนประเมินความคืบหน้าแผนพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2568 (10/4/2561 10:09:57)
ไทยและอาเซียนเดินหน้าสร้างความตกลงการค้าบริการยุคใหม่ (10/4/2561 10:07:24)
ความคืบหน้าการเจรจา FTA (23/3/2561 9:29:43)
แผนภาพสรุปสถานะการเจรจา FTA ของไทย (Infographic) (23/3/2561 8:57:08)
กรมเจรจาฯ เตรียมพร้อมรับมือรื้อฟื้นเอฟทีเอไทย – อียู (23/3/2561 8:44:16)
รัฐมนตรีชาติสมาชิก RCEP ย้ำความตั้งใจหาข้อสรุปการเจรจาในสิ้นปีนี้ (7/3/2561 8:53:36)
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อียู ย้ำส่งเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจและการค้าระหว่างภูมิภาค ชื่นชมนักธุรกิจอียูกว่า 94% มั่นใจพร้อมขยายธุรกิจและการลงทุนต่อในอา (7/3/2561 8:50:14)
รมช.พาณิชย์ เตรียมเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและรัฐมนตรี RCEP เร่งรัดผลงานสำคัญอาเซียน ปี 2561 และผลักดันการเจรจา RCEP ให้คืบหน้าโดยเร็ว (28/2/2561 12:07:12)