Search
Main Menu FTA รายประเทศ
  Tabs Minimize
ข่าวFTA:ข่าวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
อาเซียน-ฮ่องกง ตั้งเป้าเจรจาจัดทำความตกลง AHKTNC ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้
สมาชิก RCEP เร่งเจรจาคืบหน้าต่อเนื่อง
ไทย –จีน จับมือเดินหน้าพัฒนาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เน้นความเชื่อมโยงระดับภูมิภาค
ไทย-ชิลี ร่วมผลักดันการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ขยายมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน
รัฐมนตรีเอเปคมุ่งส่งเสริม SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย-ปากีสถาน เดินหน้าเจรจา FTA รอบที่ 5 เร่งสรุปการเจรจาโดยเร็ว
รัฐมนตรี RCEP เร่งหารือสรุปผลการเจรจา
วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 กรกฎาคม - กันยายน 2559 (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
จับตาเจรจา RCEP รัฐมนตรีเตรียมถกเข้ม มุ่งมั่นสรุปผลโดยเร็วที่สุด
ไทย-ปากีสถาน เดินหน้าเจรจา FTA รอบที่ 4 หารือรายการสินค้าและกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้าระหว่างกัน