Search
Main Menu

QR Code

QR Code

QR Code FTA รายประเทศ
  Tabs Minimize
ข่าวFTA:ข่าวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
‘พาณิชย์’ เชิญชวนเอกชนเร่งใช้สิทธิ FTA อาเซียน – จีน พร้อมจัดทัพลุยตลาดเมืองหลัก – เมืองรอง
พาณิชย์’ ลุ้นสรุปผล FTA ไทย-ปากีสถาน หวังดันมาตรฐานสินค้าฮาลาลไทยเข้าตลาดมุสลิมใหญ่อันดับ 2 ของโลก
อาเซียน-ญี่ปุ่น ปิดดีลเจรจาค้าเสรีบริการและการลงทุน
คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถกอนาคต AEC
อาเซียนและฮ่องกง สานสัมพันธ์เศรษฐกิจหน้าใหม่ในฐานะคู่ค้า FTA
รัฐมนตรีเอเปคดันแผนงานเน้นส่งเสริม MSMEs พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความมั่นคงทางอาหาร
อาเซียนและฮ่องกงเดินหน้าลงนามความตกลงการค้าเสรี ช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน
สรุปผลการสัมมนาประชาพิจารณ์ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) และความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง (AHKIA) วันที่ 8 พ.ย. 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
‘พาณิชย์’ ร่วมทัพนายกฯ ประชุมสุดยอดอาเซียน พร้อมเร่งถกผู้นำ RCEP ครั้งแรก
วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560