Search
Main Menu

QR Code

QR Code

QR Code



 FTA รายประเทศ
  Tabs Minimize
ข่าวFTA:ข่าวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนเร่งผลักดันการเจรจา RCEP
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดสัมมนาใหญ่ "ไทย-ญี่ปุ่น หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจผ่าน FTA"
‘พาณิชย์’ จับมือ ‘เกษตร’ ลงพื้นที่เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมเกษตรกรโคนมไทย รับมือค้าเสรี FTA-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มองไกลขยายตลาดนมไทยไปจีน และ CLMV
'พาณิชย์' นำทัพกูรูจัดสัมมนา “โอกาสทางการค้าของไทยบนเส้นทางสายไหม: ผ่าน FTA อาเซียน – จีน และอาเซียน – ฮ่องกง”
‘พาณิชย์’ เผยเจรจา FTA ไทย – ตุรกี รอบ 2 คืบหน้า ตั้งเป้าสรุปผลปี 2561 ฉลองความสัมพันธ์ 60 ปี
ไทย-ตุรกี เตรียมเปิดเจรจา FTA รอบที่ 2 มุ่งเป้าหมายสำเร็จภายในปี 2561 เพื่อฉลองสัมพันธ์สองฝ่ายครบรอบ 60 ปี
สหภาพยุโรปพิจารณารื้อฟื้นการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป
‘พาณิชย์’ ร่วมประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 11 ที่อาร์เจนตินา เร่งปรับปรุงกฎเกณฑ์การค้า WTO ให้โปร่งใส เป็นธรรม
‘พาณิชย์’ ล่องใต้บุก 3 จังหวัดชายแดน ผลักดันฮาลาลไทยสู่ตลาด FTA
‘พาณิชย์’ เชิญชวนเอกชนเร่งใช้สิทธิ FTA อาเซียน – จีน พร้อมจัดทัพลุยตลาดเมืองหลัก – เมืองรอง