Search
Main Menu FTA รายประเทศ
  Tabs Minimize
ข่าวFTA:ข่าวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
รมว.พาณิชย์ ร่วมกิจกรรม AEM Roadshow เดินหน้าผลักดันความร่วมมือธุรกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ Startup
สหรัฐฯ มุ่งมั่นกระชับสัมพันธ์ไทย เดินหน้าขยายการค้าผ่านเวที TIFA JC
การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA
ไทย-ปากีสถาน เจรจา FTA รอบที่ 6 เร่งสรุปผลการเจรจาภายในกลางปีนี้
อาเซียน-ฮ่องกง ตั้งเป้าเจรจาจัดทำความตกลง AHKTNC ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้
สมาชิก RCEP เร่งเจรจาคืบหน้าต่อเนื่อง
ไทย –จีน จับมือเดินหน้าพัฒนาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เน้นความเชื่อมโยงระดับภูมิภาค
ไทย-ชิลี ร่วมผลักดันการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ขยายมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน
รัฐมนตรีเอเปคมุ่งส่งเสริม SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย-ปากีสถาน เดินหน้าเจรจา FTA รอบที่ 5 เร่งสรุปการเจรจาโดยเร็ว